அறிவைப் பெருக்கும் தாய்ப்பால்…!

o-MUSLIM-MOTHER-facebook
தாய்ப்பால் மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவுவதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். அதிகநாட்கள் தாய்ப்பால் குடித்த குழந்தைகள் பெரியவர்களாக வளரும்போது, புத்திசாலிகளாகவும் கல்வியாளர்களாகவும் பொருளாதார ரீதியில் வெற்றிபெற்ற செல்வந்தர்களாகவும் வளர்வதாக பிரேசிலில் செய்யப்பட்ட நீண்டதொரு ஆய்வு தெரிவித்திருக்கிறது.
குழந்தையாக இருந்தபோது சுமார் ஓராண்டு காலம் தாய்ப்பால் கொடுக்கப்பட்டவர்களின் ஐ.க்யூ (IQ) அதாவது ஒருவரின் அறிவுத் திறனைக் குறிப்பதற்கான குறியீட்டு முறையின் கீழ் அதிக புத்திசாலிகளாக இருப்பதாக The Lancet Global Health மருத்துவ இதழின் ஆய்வறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
அதாவது ஒருமாதத்துக்கும் குறைவான காலம் தாய்ப்பால் குடித்த குழந்தைகளோடு ஒப்பிடும்போது, சுமார் ஓராண்டு காலம் தாய்ப்பால் குடித்த குழந்தைகளின் IQ சராசரியாக நான்கு புள்ளிகள் அதிகம் இருந்ததாக இந்த ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தாய்ப்பாலில் இயற்கையாகவே இருக்கும் ஒருவித கொழுப்பு அமிலங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியம் என்பதால் தாய்ப்பாலுடன் குழந்தைக்கு அந்த அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலங்களும் குழந்தைகளுக்கு நீண்ட நாட்கள் கிடைக்கும்போது அந்தக் குழந்தைகளின் மூளை சீராக வளர்ந்து அவர்களின் புத்திக்கூர்மை மேம்படும் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
பிரேசிலின் குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பழக்கம் அதிக அளவில் கடைபிடிக்கப்பட்டபோது, அந்தக் குழந்தைகளிடம் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதால் இந்த ஆய்வும் அதன் முடிவுகளும் முந்தைய ஆய்வுகளைவிட மேம்பட்டவை என்று இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த ஆய்வுக்காக சுமார் 3500 குழந்தைகளின் 30 ஆண்டுகால வளர்ச்சி கண்காணிக்கப்பட்டு, ஒப்பிட்டு அலசப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.