‘காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்’ என்பது பழையமொழி நவீன உலகின் புதிய மொழி “கற்றுள்ள…
‘வாழ்க்கை’ என்பது இறைவனால் நமக்கு வழங்கப்பட்ட மிகப்பெரும் ‘பொக்கிசம்’. அந்த வாழ்க்கையை நாம்…
இப்படி ஆகுமென்று யாரும் நினைக்கவில்லை. படிப்பு ஒன்றுதான் வாழ்க்கை என்று எவரும் சொல்லாத…
தூய இஸ்லாம் கூறும் அறிவுரைகள் - 02 - கே. ஆர். மஹ்ளரீ…
இதுதான் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய புள்ளி. கலகக்காரன் / கலகக்காரி என்று பெயர்…
சட்டம் என்பது மனிதர்கள் அனைவரையும் ஒழுங்குபடுத்தும் விதிகள், நெறிமுறைகளைக் கொண்டது. சமதாயக் கட்டுக்கோப்பிற்கும்…
புரியாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தும் பயன் இல்லை என்பார்கள். அதை புரிந்து கொள்ளும் முயற்சியில்…
உளவியல் என்ற இந்தப் படிப்பு மிகவும் பயனுள்ள படிப்பாகும். மனிதனை இயக்குவது அவனது…
அமெரிக்காவிலும், பிரிட்டன் உட்பட பல ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் பயம் ஏற்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பது இஸ்லாமிய…
உழவு, நெசவு ஆகிய தொழில்கள் போல சிவில் எஞ்சினியரிங்கும் ஆரம்ப காலம் தொட்டு…