பேரா, SNR ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி, DUIHA கல்லூரி, தாராபுரம். 98658 04000.பிரதிவருடம் மே…
ஆளுமையை வளர்க்க சில எளிய ஆலோசனைகள் விடியும் முன்னால் எழுந்து விடுங்கள். அடுத்த…
தோப்பு ஒன்றில் பெரிய ஆப்பிள் மரம் ஒன்று நன்கு வளர்ந்து கிளை பரப்பி…
காலிதின் அண்ணன் அவனுக்கு ஒரு புத்தம் புதிய காரை பெருநாள் பரிசாக அளித்திருந்தார்.…
கதிரவன் ஒரு பள்ளி பருவ மாணவன் ஒரு நாள் கா... கா.... என்று…
நெடுமாறனின் கையில் இருபது ரூபாய் இருந்தது. அதைப் பார்க்கும் போதே நாக்கில் எச்சில்…
ஆசிரியர் சிராஜ் ஒரு நாள் வகுப்பறையில் பாடம் நடத்திக் கொண்டிருந்தார். பாடம் நடத்தி…
“எனக்கு நான்கு வயதில் ஒரு அழகான மகள் இருக்கிறாள். அவள் மீது மிகுந்த…
குழந்தைகளை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக பல வண்ணங்களிலும் பல மாடல்களிலும் ஏராளமான பொம்மைகள் கிடைக்கின்றன. குழந்தைகளின்…
நபி இப்ராஹீம் (அலை) அவர்கள் சுமார் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறைவனின் தூதுவராக…