சென்னையில் “கல்வி வரலாறு” சிறப்பு நிகழ்ச்சி.

சென்னையில் 21-10-2018 அன்று தமிழ்நாடு முஸ்லிம் கல்வி இயக்க அலுவலகத்தின் புதிய அரங்கத்தில் “கல்வி வரலாறு” சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த நிகழ்வில் : தமிழக முஸ்லிம்களின் இன்றைய கல்வி நிலை, நாம் முன்னெடுக்க வேண்டிய கல்விப்பணிகள் மற்றும் பாண்டிச்சோரியில் உருவாகி வரும் பைத்துல் ஹிக்மா கல்வி நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிலை இவை குறித்து சமூகநீதி முரசு ஆசிரியர் CMN சலீம் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்.