தனது நாட்டின் பெரும் பகுதியை (97% பகுதி) ஆசியாவிலும், மிகச் சிறிய பகுதியை…
2002ல் உலகை உலுக்கிய புகைப்படம் குதுபுதீன் அன்சாரியினுடையது. குதுபுதீன் அன்சாரியின் முகத்தை உலகம்…
            என் இதயம் நிறைந்த மாணவக் கண்மணிகளே! உங்கள் மீது. அல்லாஹ்வின் சாந்தியும்…