மௌலானா அபுல்கலாம் ஆஸாத் (ரஹ்) அவர்களைப் பற்றி எழுதப்பட்டிருந்த கட்டுரை அருமையாக இருந்தது.…
பொது சிவில் சட்டம் குறித்து எழுதப்படிருந்த கட்டுரை தெளிவான நடையில் எழுதப்பட்டிருந்தது. படிப்பதற்கும்…
பெற்றோர்கள் அன்பை பகிர்ந்து கொண்டால்… கட்டுரையை படித்த போது நெகிழ்ந்து போனேன். பாசத்திற்காக…
சமூக நீதி முரசு நவம்பர் மாத இதழை வாசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. கருத்தாழமிக்க…
இரண்டாம் குழந்தை பிறக்கும்போது முதல் குழந்தையை சமாளிப்பது சிரமம் என்பதை ஏற்கனவே உணர்ந்திருந்தேன்.…
சென்ற மாதக் கட்டுரைகள் நீராதாரங்கள் பற்றிய விரிவான தொகுப்பாக அமைந்தது. நம்முடைய நீராதாரங்கள்…
சிக்கனம் சில சிம்பிள் வழிமுறைகள்! கட்டுரை அருமை. தேவைகளைக் குறைக்க செய்யப்பட வேண்டிய…
நீர் மேலாண்மை குறித்த இஸ்லாத்தின் திட்டங்கள் படிப்பதற்கு புதியதாக இருந்தது. இந்த உலகத்தில்…
கல்விச் சிந்தனைகள் கட்டுரை நமது காலத்தின் இஸ்லாமியப் பாடத் திட்டங்கள் எப்படி அமைய…
சென்ற மாத சமூகநீதி முரசு வழியாக காவிரி ஆற்றின் வரலாறு தொகுப்பாக வாசிக்க…