மாறும் அமீரகம் நமது பொறுப்பும் கடமையும் - தலையங்கம் சிறப்பாக இருந்தது. முஸ்லிம்…
க. குணசேகரன் எழுதியிருந்த ‘திப்புசுல்தானின் ஏவுகணைக் குவியலை வேட்டையாடத் துடிக்கும் நாசா’ எனும்…
நமது இஸ்லாமிய மக்களின் குடும்ப வாழ்வு குறித்து ஏன் இப்படி சிக்கலாகிப் போனது…
சிரியா மற்றும் ரோஹிங்கிய முஸ்லிம்கள் குறித்த கட்டுரைகள் படிக்கும் போது மனதை வதை…
கியூபாவிடம் கற்போம் சின்னக் கட்டுரையாக இருந்தாலும் நல்லதொரு எடுத்துக் காட்டு. அப்படி எடுத்துக்காட்டி…
மரம் மனிதர்களின் இன்னொரு உறுப்பு கட்டுரையை படித்தபோது இனிமேல் சென்னையில் எப்படி வாழ்வது?…
சமூக நீதி முரசு ஜனவரி 2017 இதழ் கண்டேன். வாசிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்…
ஒவ்வொரு முஹல்லாவிலும் ஒரு பள்ளிக் கூடம் என்ற தலையங்க கட்டுரை அவசியம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட…
இஸ்லாமிய வாரிசுரிமைச் சட்டம் பற்றி எதுவும் தெரியாமல் இருந்த எனக்கு உறவினர்களின் சொத்தில்…
வங்கி என்னும் வட்டிக்கடை கட்டுரை வங்கிகள் குறித்து ஒரு தெளிவான பார்வையை வழங்கியது.…