முறையான சரியான “தலைமை” இல்லாமல் தடுமாறும் முஸ்லிம் சமூகத்தில் நிலவும், முஸ்லிம் சமூகத்தின்…
பாரம்பரிய மதரஸாக்களின் தேவையும், அதன் உருவாக்கத்தில் கற்றுத் தேறி சமூகத்திற்காக சளைக்காமல் பணி…
' சமூக நீதி முரசு' இதழின் ஜூன் மாத ஒலி கேட்டேன்.இஸ்லாத்தின் இனிய…
வலிமைப்படுத்தும் வரலாறு தலையங்கமும், வரலாறு திரும்பத்திரும்ப வரும் கட்டுரையும் முஸ்லிம் சமூகம் படிப்பினை…
சிகரம் இலங்கை பெண் எழுத்தாளர்கள் கட்டுரை தொடுக்கப்பட்ட சரம் போல் அடுக்கடுக்கான இலங்கை…
புரட்சி மண் தெலுங்கானா கட்டுரை சிறப்பான தொகுப்பு. சாராயத்துக்கு எதிராக பெண்கள் முன்னெடுத்த…
இளம் ஆலிம்களே உங்களைத்தான் கட்டுரை அருமை. அது தொடராக வெளிவருவது மிக்க சந்தோஷம்.…
சென்ற மாத இதழில் வெளிவந்த உயர்கல்வி மாணவர்களும் சமூக மேம்பாடும் கட்டுரை மிகவும்…
ஆங்கிலேயர்களின் கடும் வெறுப்பிற்கும், சினத்திற்கும் உரியவராக ஏன் இருந்தார் என்பதை தெளிவாக விளக்கியது…
புதுக்கோட்டை திவான் கலிபுல்லாஹ் சாஹிப் அவர்களின் வாழ்வு குறித்த கட்டுரை அருமை. அவரை…