“முஸ்லிம் சமூகம் ஒன்றுபட வேண்டும்”தலையங்கத்தில் தற்போதைய சமூக சூழலில் முஸ்லிம் சமூகம் ஆழ்ந்து…
முஸ்லிம் சமூகம் தனது புதிய தலைமுறையினரை பயிற்றுவித்து அவர்களை மேம்படுத்தவும், காலத்திற்கு காலம்…
அறிவியல் அறிஞர் மணவை முஸ்தபா முஸ்லிம் சமூகத்தில் பிறந்த மிகச் சிறந்த ஆளுமை.…
முறையான சரியான “தலைமை” இல்லாமல் தடுமாறும் முஸ்லிம் சமூகத்தில் நிலவும், முஸ்லிம் சமூகத்தின்…
பாரம்பரிய மதரஸாக்களின் தேவையும், அதன் உருவாக்கத்தில் கற்றுத் தேறி சமூகத்திற்காக சளைக்காமல் பணி…
' சமூக நீதி முரசு' இதழின் ஜூன் மாத ஒலி கேட்டேன்.இஸ்லாத்தின் இனிய…
வலிமைப்படுத்தும் வரலாறு தலையங்கமும், வரலாறு திரும்பத்திரும்ப வரும் கட்டுரையும் முஸ்லிம் சமூகம் படிப்பினை…
சிகரம் இலங்கை பெண் எழுத்தாளர்கள் கட்டுரை தொடுக்கப்பட்ட சரம் போல் அடுக்கடுக்கான இலங்கை…
புரட்சி மண் தெலுங்கானா கட்டுரை சிறப்பான தொகுப்பு. சாராயத்துக்கு எதிராக பெண்கள் முன்னெடுத்த…
இளம் ஆலிம்களே உங்களைத்தான் கட்டுரை அருமை. அது தொடராக வெளிவருவது மிக்க சந்தோஷம்.…