சிக்கனம் சில சிம்பிள் வழிமுறைகள்! கட்டுரை அருமை. தேவைகளைக் குறைக்க செய்யப்பட வேண்டிய…
நீர் மேலாண்மை குறித்த இஸ்லாத்தின் திட்டங்கள் படிப்பதற்கு புதியதாக இருந்தது. இந்த உலகத்தில்…
கல்விச் சிந்தனைகள் கட்டுரை நமது காலத்தின் இஸ்லாமியப் பாடத் திட்டங்கள் எப்படி அமைய…
சென்ற மாத சமூகநீதி முரசு வழியாக காவிரி ஆற்றின் வரலாறு தொகுப்பாக வாசிக்க…
முஸ்லிம் நீதிபதிகளே இல்லாத உச்ச நீதிமன்றங்கள், உயர்நீதிமன்றங்கள் கட்டுரையை படித்த போது மனம்…
புதிய கல்விக் கொள்கை 2016 கட்டுரை நீண்டதாக இருந்தாலும் நல்ல தொகுப்பு. கல்விக்…
இமாம் கஸ்ஸாலி (ரஹ்) அவர்களின் கல்விச் சிந்தனைகள் தொடர் சிறப்பாக இருக்கிறது. பாடத்திட்டம்…
சென்ற மாதம் எழுதப்பட்ட தலையங்கம் “அறிவின் ஆதிக்கம்” சிறப்பான பதிவு. இருண்டு கிடந்த…
ஆண்மைக்கு இலக்கணம் பெண்ணாக இல்லாமல் இருப்பதல்ல! மாறாக பெண்களை கண்ணியமாக பார்ப்பதும் நடத்துவதுமாகும்.…
பெரிய நிறுவனத்தில் சம்பளத்திற்கு வேலை கிடைப்பதையும், வேலை செய்வதையும் பெரிய விஷயமாக தொடங்கி…