தமிழின் இலக்கண நூலான இறையனார் களவியல் நூலில் இறைச்சி என்ற சொல்லாடல் மிகுந்து…
ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி,காட்டுல வயசான தாத்தாவும் பாட்டியும் இருந்தாங்க. தினமும் காட்டுல இருக்கிற…
பொதுச் சிவில் சட்டமும் சில புரிதல்களும், மறைந்து வரும் மாண்புகள், அரசின் தயவால்…
சட்டம் படிப்போர் மட்டுமல்ல அனைவரும் படிக்க வேண்டிய மிக மிக சிறப்பான கட்டுரை…
முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமே தனியார் சட்டம் இருப்பது போல ஒரு மாயத் தோற்றம் உருவாக்கப்பட்டு…
பொதுச் சிவில் சட்டமும் சில புரிதல்களும் கட்டுரை சிறப்பாக எழுதப்பட்டிருந்தது. “நம் நாட்டில்…
ஒரு நாள் அதிகாலை நேரம் மக்கா நகரின் ஸபா என்ற மலையின் மீது…
தொழுகையும் குழந்தைகளும் கட்டுரை அருமையாக இருந்தது. குழந்தைகளுக்கு தொழுகையை பயிற்றுவிப்பது எப்படி என்பது…
கல்வியை மார்க்க கல்வி என்றும் உலக கல்வி என்று கூறு போட்டு, முஸ்லிம்…
அட்டை டூ அட்டை சட்டக் கல்லூரியின் தேவை, சட்டப்படிப்பின் அவசியம் என சட்டக்…