முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமே தனியார் சட்டம் இருப்பது போல ஒரு மாயத் தோற்றம் உருவாக்கப்பட்டு…
பொதுச் சிவில் சட்டமும் சில புரிதல்களும் கட்டுரை சிறப்பாக எழுதப்பட்டிருந்தது. “நம் நாட்டில்…
ஒரு நாள் அதிகாலை நேரம் மக்கா நகரின் ஸபா என்ற மலையின் மீது…
தொழுகையும் குழந்தைகளும் கட்டுரை அருமையாக இருந்தது. குழந்தைகளுக்கு தொழுகையை பயிற்றுவிப்பது எப்படி என்பது…
கல்வியை மார்க்க கல்வி என்றும் உலக கல்வி என்று கூறு போட்டு, முஸ்லிம்…
அட்டை டூ அட்டை சட்டக் கல்லூரியின் தேவை, சட்டப்படிப்பின் அவசியம் என சட்டக்…
அக்டோபர் மாத இதழ் வெகு சிறப்பாக இருந்தது. இன்றைய சூழலில் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு…
மதிப்பிற்குரிய “சமூகநீதி முரசு” ஆசிரியர் அவர்களுக்கு சென்ற ஆக்டோபர் மாத இதழில் சட்டக்…
சாதிக்க விரும்புகிறீர்களா என்ற கட்டுறை எழுதிய ஆசிரிய எம்.ஃபக்கீர் இஸ்மாயீல் பிலாலி. ஒரு…
குடும்ப வாழ்வு பேசப்படாத சில பக்கங்கள்இன்று கணவன் ,மனைவி இடையே ஏற்படும் மன…