பொற்கொடியைப் பார்க்க தமிழரசி வந்தாள். தமிழ் நோட்டுப் புத்தகம் கேட்டாள். தமிழரசிக்கு விருப்பமில்லை.…
அபாபீல்அபாபீல் என்பது ஒருவகையான சிறு பறவை இனத்தின் பெயராகும். இந்தப் பறவை இனம்…
குழந்தைகளிடம் நாம் வளர்த்துவிட வேண்டிய நடத்தைப் பண்புகளில் ஒன்றான 'உண்மை பேசுவதற்கு குழந்தைகளைத்…
 தனது நாட்டின் பெரும் பகுதியை (97% பகுதி) ஆசியாவிலும், மிகச் சிறிய பகுதியை…
 தனது நாட்டின் பெரும் பகுதியை (97% பகுதி) ஆசியாவிலும், மிகச் சிறிய பகுதியை…
 தனது நாட்டின் பெரும் பகுதியை (97% பகுதி) ஆசியாவிலும், மிகச் சிறிய பகுதியை…
“உம்மாவும் வாப்பாவும் சேர்ந்துதான் பிள்ளையை யூதனாவகவோ கிறிஸ்தவனாகவோ மாத்திவிடுகிறார்கள். மத்தப்படி பிள்ளைகள் பிறக்கும்போது…
     அன்புள்ள ஆசிரியர் அவர்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்… சமூக நீதி…