சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில சட்ட மன்றத் தேர்தலால் இந்திய அரசியலின்…