இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி அய்யா பாமரன் அவர்களின் கட்டுரையை சமூக நீதி முரசு…
“முஸ்லிம் சமூகம் ஒன்றுபட வேண்டும்”தலையங்கத்தில் தற்போதைய சமூக சூழலில் முஸ்லிம் சமூகம் ஆழ்ந்து…
பேரா, SNR ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி, DUIHA கல்லூரி, தாராபுரம். 98658 04000.பிரதிவருடம் மே…
ஆளுமையை வளர்க்க சில எளிய ஆலோசனைகள் விடியும் முன்னால் எழுந்து விடுங்கள். அடுத்த…
முஸ்லிம் சமூகம் தனது புதிய தலைமுறையினரை பயிற்றுவித்து அவர்களை மேம்படுத்தவும், காலத்திற்கு காலம்…
அறிவியல் அறிஞர் மணவை முஸ்தபா முஸ்லிம் சமூகத்தில் பிறந்த மிகச் சிறந்த ஆளுமை.…
முறையான சரியான “தலைமை” இல்லாமல் தடுமாறும் முஸ்லிம் சமூகத்தில் நிலவும், முஸ்லிம் சமூகத்தின்…
பாரம்பரிய மதரஸாக்களின் தேவையும், அதன் உருவாக்கத்தில் கற்றுத் தேறி சமூகத்திற்காக சளைக்காமல் பணி…
' சமூக நீதி முரசு' இதழின் ஜூன் மாத ஒலி கேட்டேன்.இஸ்லாத்தின் இனிய…
வலிமைப்படுத்தும் வரலாறு தலையங்கமும், வரலாறு திரும்பத்திரும்ப வரும் கட்டுரையும் முஸ்லிம் சமூகம் படிப்பினை…