மவ்லவீ SNR ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி, பேரா,DUIHA கல்லூரி, தாராபுரம். நவம்பர்-19 சர்வதேச கழிப்பறை…
அன்பான வாசகப் பெருமக்களுக்கு வணக்கம். கடந்த மாதம் வரை தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு நோய்க்கான…
எனது அன்பான வாசக நண்பர்களே! கடந்த இரண்டு மாதமாக கடி அல்லது கொட்டும்விஷம்…
கடி மற்றும் விஷமும் அதற்கான சிகிச்சை முரைகளும் அன்பான வாசகர்களே! கடந்த மாதம்…
கடி மற்றும் கொட்டும் விஷமும் அதற்கான சிகிட்சை முறைகளும். கடி மற்றும் கொட்டும்…
எனது அன்பான வாசக நண்பர்களே! கடந்த மாத தொடர்ச்சியாக சொரி, சிறங்கு மற்றும்…
காலை சிற்றுண்டியாக பலரும் பிரெட்டுகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். காலை சிற்றுண்டியாக பலரும் பிரெட்டுகளை…
வைரஸ், பூஞ்சை காளான், நுன் கிருமிகளாலேயே உணவு கெட்டுப் போகிறது. உணவு கெட்டுப்போகாமல்…
அன்பர்களுக்கு கடந்த மாதம் மூத்திரம் சம்பந்தமான கல்லடைப்பைப் பற்றி எழுதி இருந்தேன். மூத்திரக்…
ஒருநாளைக்கு ஆறுமணி நேரத்துக்கும் குறைவாக தூங்குபவர்களுக்கு ஜலதோஷத்தை உண்டாக்கும் வைரஸின் தொற்று ஏற்படுவதற்கான…