எனது அன்பான வாசக நண்பர்களே! கடந்த இரண்டு மாதமாக கடி அல்லது கொட்டும்விஷம்…
கடி மற்றும் விஷமும் அதற்கான சிகிச்சை முரைகளும் அன்பான வாசகர்களே! கடந்த மாதம்…
கடி மற்றும் கொட்டும் விஷமும் அதற்கான சிகிட்சை முறைகளும். கடி மற்றும் கொட்டும்…
எனது அன்பான வாசக நண்பர்களே! கடந்த மாத தொடர்ச்சியாக சொரி, சிறங்கு மற்றும்…
காலை சிற்றுண்டியாக பலரும் பிரெட்டுகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். காலை சிற்றுண்டியாக பலரும் பிரெட்டுகளை…
வைரஸ், பூஞ்சை காளான், நுன் கிருமிகளாலேயே உணவு கெட்டுப் போகிறது. உணவு கெட்டுப்போகாமல்…
அன்பர்களுக்கு கடந்த மாதம் மூத்திரம் சம்பந்தமான கல்லடைப்பைப் பற்றி எழுதி இருந்தேன். மூத்திரக்…
ஒருநாளைக்கு ஆறுமணி நேரத்துக்கும் குறைவாக தூங்குபவர்களுக்கு ஜலதோஷத்தை உண்டாக்கும் வைரஸின் தொற்று ஏற்படுவதற்கான…
பெருமை மிகுந்த வாசக பெருமக்களுக்கு…கடந்த 3 மாதமாக குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நோய் பற்றியும்,…
ஒவ்வொரு நாளும் காலை வேளையில் சத்தான உணவை உண்பதை எக்காரணத்தைக் கொண்டும் தவிர்க்கக்கூடாது…