1.வாத நாராயண இலை : இலையை நன்கு அரைத்து பாக்களவு அதிகாலையில் மூன்று…
1. செம்பருத்தி:   இதன் பூக்களை தேங்காய் எண்ணெய்யில் சேர்த்து காய்ச்சி தலைக்கு…
  பழங்களில், மூக்கை துளைக்கும் வாசனை கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல், மிகச்சிறந்த மருத்துவ குணம்…
நாம் ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கொள்வதில் கவனம் செலுத்துவதில்லை. தற்கால உணவு முறை, ஆரோக்கியத்திற்கு…
  $11.       நிலவேம்பு;          இதை சிறியா நங்கை என்று நம் ஊர்…
செயற்கை உரம், பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளை தவிர்த்து விட்டு இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்தி…
1.கொட்டக்கரந்தை:   இது அறுவடை செயத வயல்களிலும், வெட்டுக்கிடங்களிலும், தானே முளைக்கும், இதிலிருந்து…
 உடல் ரீதியான பல்வேறு பிரச்சனைகள் கோடை காலத்தில் பெரியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை…