தங்களது வருவாயில் உணவுக்காக அதிகம் செலவழிக்கும் சமூகமாகவும் இறைச்சியை அதிகம் உண்ணும் சமூகமாகவும்…
நாட்டில் உள்ள அனைத்து கணினிகளில் பாதுகாக்கப்படும் தகவல்கள், பரிமாறப்படும் தகவல்களை கண்காணிப்பதுடன் அவற்றை…
உள்ளத்தில் ஒன்றும் நாவில் ஒன்றுமாக வைத்து செயல்படுகிறவர்களுக்கு முனாஃபிகீன்கள்-நயவஞ்சகர்கள் என்று கூறப்படும். பொய்…
"குமரப்பா பண்படுவதற்காக என்னிடம் வரவில்லை...பக்குவப்பட்ட பின் தான் என்னிடம் வந்திருக்கிறார்"  தேசத் தந்தை…
தமிழ்நாட்டில் எம்.எஸ்சி கணினி அறிவியல், எம்.காம் உள்ளிட்ட படிப்புகளுக்கு அரசு மற்றும் தனியார்…
வரலாறு எழுதுகையில் முஸ்லிம் இருப்பு என்பது கண்ணுக்குப் புலப்படாததாக ஆக்கப்படுவது (invisiblisation) ஒருபக்கம்,…
பிரிட்டன் இந்தியாவை முன்னேற்றவில்லை. இந்தியாவால் முன்னேறியது. நீராவி என்ஜினிலிருந்து வலிமையான அமைப்புகள் வரையான…
புறக்கணிக்கப்பட்ட, கைவிடப்பட்ட, துரத்தப்பட்ட பாரம்சுமந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் முதியோர்களின் அவலக் கதைகள் வீதிகள்…
சிறைச்சாலைகளில் இருக்கிற முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இந்தியாவில் அதிகரித்திருக்கிறது. இந்திய…
வணக்கம் புரிபவரை விட ஓர் அறிஞரின் சிறப்பு நட்சத்திரங்களை விட சந்திரனின் சிறப்பை…