■ குர்ஆன் ஒளியில் அறிவின் சிறப்பு ■  ஒன்று : அறிவு இறை…
நபிமார்களின் வரலாற்றைப் பார்த்தாலும், இறுதித் தூதர் (ஸல்) அவர்களதும் ஸஹாபாக்களது வரலாற்றைப் பார்த்தாலும்…
மவ்லவி SNR.ஷவ்கத்அலி, மஸ்லஹி (ஈரோடு)இப்பிரபஞ்சத்தில் இருண்டு போய் உள்ள எல்லாவற்றையும் வெளிச்சவெளியில் அறியும்…
   திருடப்பட்ட தேசமும், மேற்காசியாவின் மீளாக் கொடுந்துயரமும்!      "அரபு ஊர்கள்…
 [மே 4 நினைவுநாள்]   வெள்ளையர்கள் வியாபாரிகளாக இந்தியாவிற்குள் வந்தார்கள். காலம் சிறிது…
இன்று பல இலட்சக்கணக்கான உயிர்களைப் பழி வாங்குவது வெடிகுண்டுகளோ, அணுகுண்டுகளோ, பூகம்பமோ, வெள்ளமோ…