கடந்த மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில் நாளொன்றுக்கு 32 ரூபாய் சம்பாதிப்பவர்கள் வருவாய் உள்ளவர்கள்…
முன்னுரிமையும் பின்னணியும்அஷ்ஷேக் எம்.ஜெ.எம். அரஃபாத் கரீம் (நளீமி) சுருக்கம் சமகால அறிவை இஸ்லாமிய…
“ஒருவர் எவ்வளவுதான் ஆன்மீக உச்சத்தை அடந்த போதிலும், அவர் குர் ஆன், ஹதீஸ்…
லண்டனில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக் கழகத்தில் விவாத நிகழ்ச்சி ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.…
வி.என். சாமிக்கு பாராட்டு விழா. உலக அரங்கில் இன்று இந்தியா தவிர்க்க முடியாத…
இஸ்லாமிய மழலையர் பள்ளிகள் துவங்குவது குறித்த பயிலரங்கம் அம்மாபட்டினம் அன்னை கதீஜா கலை…
   ஒரு இனத்தை அழிக்க வேண்டுமெனில் அதற்கு பெரும் படை பலம் தேவையில்…
இன்றைய யுகம் நவீன யுகம் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியின் உச்சாணிக் கொம்பில் இருக்கின்றோம்.…
 மருத்துவ இயலின் தந்தை ஹிப்போகிரட்(டீ)ஸ் காமயம் ப.சேக் முஜீபுர் ரகுமான் மருத்துவத்துறை வரலாற்றில்…
பித்தகோரஸ், யூக்ளிட்: கணித இயலின் முன்னோடிகள் காமயம் ப.சேக் முஜீபுர் ரகுமான் பண்டைய…