10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 2015 ஜூலை 9 அன்று, உலகில் 'மனசாட்சி உள்ள…
சமூக மாற்றம் என்பது சாதாரனது அல்ல. அது தானாக நிகழும் நிகழ்வும் அல்ல.…
பிரபலமான மார்க்க அறிஞர் வலி முஹம்மது குல்பர்காவில் குடியேறி வாழ்ந்த நிலையில் அவருக்கு…
“அறிவியல் தமிழ் வளர்ச்சியைப் பொறுத்த வரை தனி நபர் ஆற்றத்தக்க பணிகள்; அரசு…
முஸ்லிம் சமூகம் தனது செழுமையான வரலாற்றிற்கு நீண்ட கால அல்லது தொடர் திட்டமாக…
மவ்லவீ SNR ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி, பேரா,DUIHAகல்லூரி,தாராபுரம்.இது ரம்ஜான் மாசமுங்க... என்று அனைவராலும் அன்புடன்…
முனைவர் மௌலவி நூ. அப்துல் ஹாதி பாகவி பிஎச்.டி. தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய மத்ரஸாக்கள்…
ஒரு சமூகத்தின் தொன்று தொட்ட வரலாறு, அந்த சமூகத்தில் கடந்து போன மனிதர்களின்…
சமூக மேம்பாடு என்பது அறிவுத் திறனும் ஆய்வுத் திறனும் தலைமைப் பண்புமுள்ள மனிதர்களைக்…
மவ்லவீ SNR ஷவ்கத் அலி மஸ்லஹி, பேரா, DUIHA கல்லூரி, தாராபுரம்.மே-15 என்ற…