உலக அறிவுத் துறையின் வளர்ச்சி குறித்த ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவரையும் கடந்த 300…
இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் எப்படி இருந்தது? அதை பயிற்றுவிப்பதால் மாணவனும் அவன் சார்ந்திருக்கின்ற சமூகமும்…
இயற்கையில் ஆண் பெண் சமத்துவம் கிடையாது, ஆண்மை தனித்துவமானது, பெண்மையும் தனித்துமானது. இரண்டு…
மவ்லவி ஷிழிஸி ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி இர்ஃபானுல் ஹீதா அரபிக்கல்லூரி, தாராபுரம். குர்பான் என்ற…
சென்னையில் பொற்காலம் திரும்பட்டும் நிகழ்ச்சி ரஹ்மத் ட்ரஸ்ட் கவிக்கோ அரங்கில் 21.08.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை…
மேலப்பாளையத்தில் சுதந்திர இந்தியாவும் இன்றைய முஸ்லிம்களும் என்ற தலைப்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.சூழ்ச்சிகளும் சதிகளும்…
அவமானங்களை சுமக்கத் தயாராகும் முஸ்லிம்கள் இந்திய முஸ்லிம்களின் வரலாற்றில் இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டு…
இஸ்லாமிய பாடத் திட்டம் ஒரு கல்லூரியில் படித்து விட்டு வெளிவருகின்ற மாணவ சமூகத்தை…
இந்திய கல்வி அமைப்பின் வரலாற்றை பொறுத்தவரை சுதந்திரத்திற்கு முன் பின் என இருவேறு…
இந்திய கல்வி அமைப்பின் வரலாற்றை பொறுத்தவரை சுதந்திரத்திற்கு முன் பின் என இருவேறு…