▪ கற்பவனாக இரு கற்பிப்பவனாக இரு, கற்பவருக்கும், கற்பிப்பவருக்கும் உதவி புரிபவனாக இரு.…
▪ கற்பவனாக இரு கற்பிப்பவனாக இரு, கற்பவருக்கும், கற்பிப்பவருக்கும் உதவி புரிபவனாக இரு.…
அழகிய கடன் அறக்கட்டளை சார்பில் சென்னை மக்கா பள்ளியில் இயங்கும் IAS அகாடமியில்…
மவ்லவீ SNR ஷவ்கத் அலி மஸ்லஹி பேரா. ANI கல்லூரி, திண்டுக்கல்ஜனவரி –…
மத, இன, நிற, சாதி வேறுபாடு பார்க்காமல் அனைவரிடத்திலும் பக்கசார்பு, பாகுபாடில்லாத சமநீதியுடன்…
கற்பதும் கசடும் - வழிப்போக்கன் நல்வழி எழுதிய அவ்வைக் கிழவி,கல்லானே ஆனாலும் கைப்பொருள்ஒன்…
நீதிபதியின் இலட்சணங்கள் - 01 –■ தலைமைப் பதவிக்கு ஆசைப்படாதீர்கள் மறுமையில் உலகில்…