ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக் கழக வரலாற்றுத் துறை பேராசிரியர் டி.என்.ஜா புனிதப் பசுவைப்…