தோல்விகளை நிர்ணயுங்கள் :- தவறாக எழுதி விட்டாரோ என்று உங்கள் சிந்தனையை மாற்ற…
நாட்கள் நகர நகர மீண்டும் மலரவிருக்கிறது தியாகத் திருநாளென்றொரு மற்றொரு பண்டிகை. ஹஜ்…
தனியார் பள்ளிகளே தரமான பள்ளிகள் என தொடர்ச்சியாக விதைக்கப்பட்ட மனப்பதிவு செடியாகி மரமாகி…
பேசப்படாத சில பக்கங்கள்குடும்பக் கட்டமைப்பை இஸ்லாம் புனிதமாகப் பார்க்கிறது. அதனைப் பாதுகாப்பதில் அதீத…
அனாதைப் பிணங்களை அடக்கம் செய்வதை சேவையாக செய்யும் ரவி சங்கரோடு ஒரு நேர்காணல்...வாழ்வதே…
அப்துல்கலாம் அணுசக்தி வல்லுனர் மட்டுமே என்று பலரும் நினைக்கின்றனர். ஆனால் அவர் மருத்துவத்துறைக்கும்…
நம்மைக் கடந்துபோன ரமழான் மாதம் கடமையான தொழுகைகளை குறிப்பாக இரவுத் தொழுகை. பின்னிரவுத்…
இயக்கம் மற்றும் சிந்தனை இவ்விரு சொற்களையும் மாற்றி எழுதும் போது வித்தியாசமான இரு…