நம்மைக் கடந்துபோன ரமழான் மாதம் கடமையான தொழுகைகளை குறிப்பாக இரவுத் தொழுகை. பின்னிரவுத்…
இயக்கம் மற்றும் சிந்தனை இவ்விரு சொற்களையும் மாற்றி எழுதும் போது வித்தியாசமான இரு…
ஊழலற்ற நிர்வாகம் என்பதையும் ஓராண்டு சாதனைகளில் ஒன்றாக மத்திய பாஜக அரசு மார்தட்டிக்…
மோடியின் அமைச்சரவை சாதனைகளைப் பார்த்தாலே அவர் ஆட்சியின் லட்சணம் தெரியவரும். குறிப்பாக மோடி…
இறுக்கமான ஜீன்ஸ் அணிந்து பல மணிநேரம் அமர்ந்திருப்பதால் கால்களுக்கான இரத்த ஓட்டம் தடைபட்டு…
இக்வான் அமீர் ஒரு மாந்தோப்பு. மாங்காய் காய்த்துக் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. யார் வேண்டுமானாலும்…
இத்தாலியின் வெனிஸ் நகர வீதிகளில் காணும் இடமெல்லாம் இத்தாலி மார்பிள் கற்களால் விதவிதமான…