இஷ்ரத் சஹாபுதீன் ஷேக் (42) மும்பையில் வளர்ந்துவரும் ஒரு தொழிலதிபர்.மும்பை மாநகரின் தெற்குப்…
தாய் தந்தையர்களை இரத்த பந்தங்களை உறவு முறைகளை இனபந்துக்களை துண்டித்து தூரமாகி வாழ்பவர்களுக்கு…
சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிடப்படும் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் காவல் துறைக்கு கைது செய்ய அதிகாரம்…
ஜப்பான் என்றதும் நமக்கு நினைவுக்கு வருவது ஹிரோஷிமா, நாகசாகி அழிவுகள் தான். வேறு…
முழு ஆண்டுத் தேர்வுகளையெல்லாம் முழுமையாக நிறைவு செய்து விட்டு முழுமையான ஆனந்தத்தில் இருக்கும்…
பள்ளிக் கூடங்கள், பலிகூடங்கள் ஆகிவிட்டன குழந்தைகளை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளும் அதிகாரம்…
தமிழாக்கம் :- அபூ உஸ்மான்.     ஒரு தந்தை தனது மகளுடைய…
   அல்லாஹ் நமக்கு அள்ளிக்கொடுத்த செல்வங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்று பிள்ளைச் செல்வம்.…