குழந்தைகளுடனான பெற்றோரின் இங்கிதமான உறவுகள் அவர்களது எதிர்கால ஆளுமையில் நேரடியான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.…
96 பக்கத்திற்குள் மாபெரும் வரலாற்றை அடக்கியுள்ளார் நூலாசிரியர் தாழை மதியவன். நூல்வாசிப்போர் உள்ளத்தில்…
எந்தவித நியாயமான காரணமும் இல்லாமல் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டிருக்கிறாள் ஒரு முஸ்லிம் பெண். எந்தவித நியாயமான…
ஒரு நாட்டுல ஒரு அரசன் இருந்தான். அவன் ஒரு நாள் கீழ விழுந்து…
மது, சூது, விபச்சாரம் போன்ற தீமைகளின் பட்டியலில் தற்போது குழந்தைகளின் மீது நடைபெறும்…
இப்போதெல்லாம் நாம் இரசாயனம், இயற்கை என்று பேச ஆரம்பித்திருக்கிறோம். உண்பது, அருந்துவது, பயன்படுத்துவதென…
சித்தர்கள் சில விசயங்களை தெளிவாகக் கூறமாட்டார்கள். ரகசியம் காப்பார்கள். மனிதர்கள் மீதான அவநம்பிக்கைதான்…
மரணம் என்னை எப்போதுமே அச்சுறுத்திய தில்லை எல்லோர்ரும் ஒரு நாள் போய்ச் சேரவேண்டியவர்கள்…
இஸ்லாம் வலியுறுத்தும் சமூக உறவுடன் சம்பந்தப்பட்ட இபாதத்துக்களில் குடும்ப உறவைப் பேணுவது மிக…
பெண் சிசுக்கள் கருவிலேயே கண்டறியப்பட்டு அழிக்கப்படும் கொடூரங்கள் வரலாற்றுக் காலம் முதல் அறிவியல்…