அன்பிற்குறியவர்களே! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்... நீங்களும், உங்களைச் சார்ந்தவர்களும் நலமோடு இரிப்பீர்கள் என்று…
எந்த நாடும், இனமும், மொழியும் அது சார்ந்த மனிதர்களும் தனித்து சுதந்திரமாக இயங்க…
ஓடிப்போவதற்கான முக்கியக் காரணங்கள். தாயோடும், குடும்பத்தோடும் நெருங்கிய தொடர்பு இல்லாமை. டீன் ஏஜ்…
நடப்புப் பருவத்தில் இதுவரையிலுமாக, நெல், பருப்பு வகைகள், எண்ணெய் வித்துக்கள் அதிகளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ளன.…