மன்மோகன் சிங், முன்னாள் பிரதமர்

பணமதிப்பு நீக்கமும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியும் மோசமாகத் திட்டமிடப்பட்டு அவசரகதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டவை. பணமதிப்பு நீக்கம் ஒருங்கிணைந்த வடிவத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்டபூர்வமான கொள்ளை. இந்தியாவின் பொருளாதாரத்துக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் இது ஒரு கறுப்பு நாள். உலகின் எந்தவொரு ஜனநாயக நாட்டிலும் இப்படியொரு வலுக்கட்டாய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதில்லை.
பொருளாதாரச் சீர்திருத்தங்கள் என்ற பெயரால் மோடி அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்கைகள் சீனாவுக்கு மட்டும்தான் உதவியிருக்கின்றன. அந்நாட்டின் ஏற்றுமதி மிகப்பெரிய அளவை எட்டியிருக்கிறது. பணமதிப்பு நீக்கத்தோடு சரக்கு மற்றும் சேவை வரியும் சேர்ந்துகொண்டு நாட்டிலுள்ள வணிகர்களிடையே மிக ஆழமான ‘வரி பயங்கரவாத’த் தாக்குதலை நிகழ்த்தியுள்ளன.