பிரகாஷ் ராஜ், நடிகர்

“நீங்கள் உங்கள் வளர்ச்சி அரசியலால் குஜராத் தேர்தலில் அமோக வெற்றியல்லவா பெற்றிருக்க வேண்டும் மோடி ஜி. 150 - க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெறுவது என்னவாயிற்று? இப்போதாவது நீங்கள் சில உண்மைகளை உணர நேரம் ஒதுக்குவீர்களா? பிரிவினைவாத அரசியல் எடுபடவில்லை என்பதை உணர்வீர்களா? பாகிஸ்தான்... மதம்... சாதி.. என சமூகத்தை அச்சுறுத்தும் சில அடிப்படைவாதிகள் ஆதரிக்கும் இத்தகைய கொள்கைகளைத் தாண்டியும் இந்தியாவில் மிகப் பெரிய பிரச்சினைகள் உள்ளன என்பதை உணர்வீர்களா? கிராமப் புறங்களில்தான் தீர்க்கப்பட வேண்டிய உண்மையான சிக்கல்கள் இருக்கின்றன என்பதை உணர்வீர்களா? விவசாயிகள்ஞ் ஏழைகள்.. கிராமவாசிகளின் புறக்கணிக்கப்பட்ட குரல் இப்போது வலுப்பெற்றிருக்கிறது. அது உங்களுக்கு கேட்கிறதா..? மோடி அவர்களே