- ஜிக்னேஷ் மேவானி, சட்டமன்ற உறுப்பினர், குஜராத்.

ப்ரகாஷ் ராஜிடம் நடிப்பை பற்றி சில டிப்ஸ் கேட்டேன். ‘அதை நீங்கள் நம் நாட்டின் தலைவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும்’ என்றார்