“நான் ஆரம்ப பள்ளிப்படிப்பை முடித்தது விருதுநகரில் உள்ள சையது முஹம்மது பள்ளியில். நான்…
  ரத்தம் என்றவுடன் நினைவுக்கு வருவது சிவப்பு நிறம்தான். ரத்தம் ஏன் சிவப்பாக…
  இஸ்லாம் மார்க்கம் என்பது நல்வழி மார்க்கம். ஒற்றுமையுடன் இருப்பது, தர்மம் செய்வது, அனைவரிடத்திலும் அன்புடன்…