பட்டங்களை பெறும் மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோர்களுக்கு நன்றிக் கடன் செலுத்துபவர்களாக இருக்க வேண்டும்.…
தமிழ்நாட்டில் அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாக இருப்பதால், பணம் சம்பாதிக்கும்…
சமூகத்தின் அறமதிப்பீடு முழுக்க மாறிவிட்டது. அது மாறவேண்டும் என்றுதான் அரசாங்கம் விரும்பியது. இப்போது…
சமூகத்தை விட்டு விலகி நிற்கும் கல்வி பயனற்றது என்ற கட்டுரை சிறியதாக இருந்தாலும்…
“மிகக் குறைந்த விலையில் ரூ.251 க்கு எப்படி ஸ்மார்ட் போனை விற்க முடியும்?…
தமிழகத்தில் நிகழும் அனைத்து அழிவுகளுக்கும் நீரை வணிகப் பொருளாக மாற்றியதுதான் மூல காரணமாகும்.…
தங்களுடைய குழந்தை நல்லமுறையில் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதற்காகக் கல்வி நிறுவனங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில்…
மூன்றாம் உலக நாடாகிய நமக்கு இரண்டு லட்ச ரூபாய்க்குப் பட்டுப் புடவை வாங்குவது…
வரலாறு, சுற்றுச்சூழல் என்றெல்லாம் தனித்தனியாகப் பிரித்துப் பார்க்க முடியாது. வரலாற்றின் துணையோடு சுற்றுச்சூழலை,…
ஒரு நகரம் மக்கள் லகுவாக வாழ்வதற்கு ஏற்ற இசைவான சூழலை அளிக்கிறதா இல்லையா…