வேளாண் நோக்கங்களைத் தவிர இறைச்சிக்காக மாடுகளை விற்கவோ, வாங்கவோ முடியாது என்ற மத்திய…
2009 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஆதார் அடையாள அட்டைத் திட்டம் கட்டாயமானதல்ல, அவரவர்…
100 ஆண்டுகள் நிறைவெய்தியுள்ள திராவிட இயக்கத்தின் முதல் அரசியல் அடையாளம் நீதிக்கட்சி ஆகும்.…
நாம் இங்கிருந்து பிழைக்கச் சென்ற இடங்களுக்கெல்லாம் சாதியையும் அழைத்துச் சென்றிருக்கிறோம். இங்கிலாந்தில் சாதிக்கு…
பட்டங்களை பெறும் மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோர்களுக்கு நன்றிக் கடன் செலுத்துபவர்களாக இருக்க வேண்டும்.…
தமிழ்நாட்டில் அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாக இருப்பதால், பணம் சம்பாதிக்கும்…
சமூகத்தின் அறமதிப்பீடு முழுக்க மாறிவிட்டது. அது மாறவேண்டும் என்றுதான் அரசாங்கம் விரும்பியது. இப்போது…
சமூகத்தை விட்டு விலகி நிற்கும் கல்வி பயனற்றது என்ற கட்டுரை சிறியதாக இருந்தாலும்…
“மிகக் குறைந்த விலையில் ரூ.251 க்கு எப்படி ஸ்மார்ட் போனை விற்க முடியும்?…
தமிழகத்தில் நிகழும் அனைத்து அழிவுகளுக்கும் நீரை வணிகப் பொருளாக மாற்றியதுதான் மூல காரணமாகும்.…