’’எந்த ஒரு சக்தியை விட மன எழுச்சி கொண்ட இளைஞன் தான் மிகப்பெரிய…
தற்போதுள்ள சட்டங்கள் மனித உரிமையை, சுதந்திரத்தை பறிப்பதாக உள்ளன. விசாரணை தாமதம் போன்றவற்றால்,…
இந்தியாவில் 1.5 லட்சம் நெல் வகைகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு காரணம் குடும்ப…
“நான் ஆரம்ப பள்ளிப்படிப்பை முடித்தது விருதுநகரில் உள்ள சையது முஹம்மது பள்ளியில். நான்…
  ரத்தம் என்றவுடன் நினைவுக்கு வருவது சிவப்பு நிறம்தான். ரத்தம் ஏன் சிவப்பாக…
  இஸ்லாம் மார்க்கம் என்பது நல்வழி மார்க்கம். ஒற்றுமையுடன் இருப்பது, தர்மம் செய்வது, அனைவரிடத்திலும் அன்புடன்…