சீரழியும் வெனிசுவேலாவின் மருத்துவத்துறை

வெனிசுவேலாவின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி நாட்டின் சுகாதார சேவையை பெருமளவில் பாதித்துள்ளது.
குழந்தைகளின் இறப்பு முப்பது வீதத்தால் அதிகரிக்க, கர்ப்பகால இறப்பு அறுபத்தைந்து வீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது என்று அண்மைய அரசாங்க புள்ளிவிபரங்கள் கூறுகின்றன.
முன்னாள் பெருந்தொகை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட மருத்துவ உபகரணங்கள், அதை பயன்படுத்தும் ஆட்கள் இல்லாததால் பயனற்று கிடக்கின்றன. நோயாளிக்கு எழுதிக் கொடுக்க மருத்துவமனைகளில் பேப்பர்கள் கூட இல்லை. நிலைமை மேலும் மோசமடையும் என்று மருத்துவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள்.