இஸ்ரேல்-பலஸ்தீனுக்கிடையிலான மோதலால் பலஸ்தீனத்தின் காஸா பகுதி போர்க்களமாகி இருக்கிறது. ராக்கெட்…
முதல் நாடு.பாலஸ்தீனத்தில் இஸ்ரேல் நடத்திவரும் படுகொலையைக் கண்டித்து தென் அமெரிக்க நாடான சிலி…