உலகிலேயேகனமானதிரவம்எது? திரவம்என்றால் உடனே நினைவுக்கு வருவதுநீர்தான். இதேபோல மண்ணெண்ணெய், பெட்ரோல், பால் போன்றவையும்…
அறிவியலின்பாதை……….    - அறிவுப்பசிக்குத்தீனிபோடும்புதியதொடர் காமயம்ப.சேக்முஜீபுர்ரகுமான்  அறிவியல் கடந்து வந்த பாதையையும், அறிவியலின்…
தீர்வை நோக்கி….. சக்திவேல். அமர்த்தியா சென் வங்கப் பஞ்சத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் புழுக்களைப்போல,…
இதில் நமக்கென்ன இலாபம்?   இந்த பூமியின் சுழற்சிப் பயணம் அழிவை நோக்கியது…