இயலாமையை மறைப்பதற்கு இட ஒதுக்கீடு போராட்டங்கள்….!“இடஒதுக்கீடு” என்ற வார்த்தை - கருத்து நாட்டின்…
கல்வியில் இடஒதுக்கீடு......CMN SALEEMகல்வியில் இடஒதுக்கீடு என்ற சலுகை உண்மையில் யாருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்…
எனதருமைச் சிறார்களே, பள்ளிப் படிப்புகளுக்கும், விளையாட்டுச் சுட்டித்தனத்திற்கும் பஞ்சமில்லாமல் சிட்டாய் பறந்தோடும் இந்த…
நோக்கம், அதை நிறைவேற்றுவதற்கான  வழிமுறை - இதில் நோக்கம் முதன்மையானது. ஆனால் நோக்கம்…
தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள நிலத்தடி நீரில் வரையறுக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக…
இந்தியாவில் முதன்முறையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இஸ்லாமிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் நிறுவனம் குர்ஆன்…