இந்தியா போன்ற பெரும் நிலப் பரப்பில் இஸ்லாத்தின் செய்திகளை மக்களிடத்தில் கொண்டு சொல்லவும்…
'சமுக நீதி முரசு' ஜனவரி 2018 மாத இதழ் அண்மையில் பார்வையுற்றேன். மத…
தமிழகத்தில் உள்ள முஸ்லிம் ஊர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சிறப்பான வரலாறுஇருக்கிறது.கல்வி கலாச்சாரம் திருமணம்…
“உலக வாழ்க்கையை இயன்ற அளவுக்கு உங்கள் கைகளில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் - உங்கள்…
  (கி.பி. 2000 வருடங்களுக்கு பிறகான உலகில் இயேசு கிறிஸ்த்துவாக வாழுதல்...)காலத்துக்குக் காலம்…
இந்தியாவில் பொது சுகாதாரம் பல நூறு குழந்தைகளை பலிவாங்கி கொண்டு பல்லிளித்து நிற்கிறது.…
அன்பு மாணவர்களே! குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸிற்கு அடுத்ததாக நாம் கற்க வேண்டியது, இஸ்லாமிய…
பலஸ்தீன நகரம் குறித்த ட்ரம்பின் தீர்மானம் தவறானது. அது சர்வதேச சட்டங்களுக்கு புறம்பானது.…
புத்தம் புதிய ஆண்டு பூத்திருக்கிற நேரமிது. இப்புது நாட்களில் நாம் புதுநடை போட்டு…